Hidròlisi

Amb la hidròlisi es combat, s’oxida i elimina la totalitat de la matèria orgànica present a l’aigua. Posteriorment, els oxidants generats es transformen en aigua, no existint per tant elements residuals. El tractament de l’aigua per hidròlisi és un sistema tancat en el qual no hi ha consum de sal. Es el sistema més complert que hi ha actualment, integra l’acció de desinfecció, floculant i algicida sense afegir productes químics a l’aigua, amb la comoditat que això comporta.

Piscines Ramser ofereix solucions per millorar l’aigua que vostè consumeix.

L’aigua és un disolvent universal, durant tot el seu cicle l’aigua interactua amb tots els elements de la terra. Per desgràcia durant aquest procés és contaminada a causa d’agents externs: indústries, pesticides, etc. Per això tota aigua de consum ha de ser tractada per obtenir uns mínims paràmetres de potabilitat que l’administració garantitza. Tot i això l’aigua presenta símptomes de pol.lució que poden afectar negativament a la nostra salut i a les instal.lacions de les nostres llars.

A Piscines Ramser es treballa dia a dia per aconseguir una millor qualitat de l’aigua que és consumida a les nostres cases.

El nostre departament tècnic està en constant recerca per poder oferir els equips de la més avançada tecnologia, de la més alta qualitat i d’una gan fiabilitat en tractament d’aigües, osmosis inversa, descalcificadors a Girona, Figueres, Alt i Baix Empordà, Costa Brava, etc.

Els nostres clients són assessorats prèviament mitjançant una visita informativa d’un tècnic comercial que estudiarà i determinarà amb la màxima eficiencia de l’equip que millor s’adapti a les seves necessitats.

A Piscines Ramser disposem d’un equip d’instal·ladors altament qualificats i amb una gran experiència. Piscines Ramser també li ofereix tot un ventall de possibilitats tant per la indústria com per l’hosteleria i complexes lúdico-esportius.

El nostre servei tècnic estudiarà la planta de tractament d’aigües, descalcificadors i/o osmosis, desferritzadors, etc. més adequats a les seves necessitats.