Liner

La col·locació del liner és ràpida i neta, ja que es tracta d’una làmina armada de PVC totalment estanca, amb la forma de la piscina, que s’afegeixen les vores del vas mitjançant un perfil de subjecció, i es pot col·locar o retirar a qualsevol moment sense necessitat d’picar i aixecar la pedra de coronació de la piscina. Amb una fàcil i ràpida instal·lació que es pot dur a terme tant en una piscina de nova construcció com amb la rehabilitació independentment del material amb la que estigues feta la piscina.