Piscines de formigó projectat (gunite)

La construcció de piscines de formigó projectat mitjançant la tècnica del gunitat es troba en alça degut a la seva durabilitat i les possibilitats en el seu disseny i acabats. Les piscines de formigó projectat (gunite) son molt mal·leables doncs permeten adaptar-ne les dimensions, profunditat, formes i acabats segons les directrius donades pel client. És habitual que les famílies ens comentin somrients com senten el projecte de piscina d’obra més seu gràcies a les possibilitats que permet aquesta tècnica.

Com es construeix una piscina de formigó projectat

És interessant tenir una lleugera noció de en què consisteix la tècnica del gunitat, així es pot saber si aquesta s’adapta a les necessitats del projecte, així com també a les característiques del jardí i la composició del terreny en el que es projectarà la piscina. El procés comença quan es projecta formigó mitjançant una mànega d’alta pressió. El material es dipositarà en qualsevol superfície, fins i tot terra, quedant-ne com a resultant un únic bloc, compacte i sense fissures. D’aquesta manera es forma un mur de contenció encarregat d’aguantar la pressió del terreny oferint plena impermeabilitat gràcies a la mínima porositat del material.

Avantatges de les piscines de formigó projectat (gunite)

  • Utilitzant menys material, aconseguim una gran resistència i durabilitat.
  • Superfícies més compactes.
  • Impermeabilitat total.

Les piscines de formigó projectat son una excel·lent opció si el que es busca és la innovació, piscines de dissenys impossibles o d’acabats impecables que amb les tècniques tradicionals no es podrien aconseguir. Amb les piscines de formigó projectat podem dir que els somnis son una mica més reals. Descobreix les [(link)piscines de sorra]