Construcció de Piscines de Liner ( Làmina armada de PVC)

Construcció de piscines de bloc massís, amb revestiment amb làmina armada de PVC amb malla de polièster, amb diferents models i acabats.

Els treballs d’impermeabilització de la piscina mitjançant la làmina armada de PVC disposen d’una garantia de 10 anys, que engloba el material emparat i l’estanqueïtat del mateix.