Piscines d’aigua salada

Si estàs cansat de tenir els ulls i la pell irritada, o d’estar comprant clor cada dos per tres per a la teva piscina, la piscina d’aigua salada pot ser la solució, avui anem a veure alguns dels avantatges i inconvenients d’un sistema que cada vegada fan servir més piscines privades i públiques.

Les piscines d’aigua salada fan servir cloradors salins, és a dir, aprofiten la sal per generar clor. Els cloradors salins són dispositius que s’integren en el sistema de filtrat i aprofiten l’aigua salada per generar clor gasós mitjançant electròlisi, el qual es dissol immediatament en l’aigua i la desinfecta.

Per a aquelles persones preocupades per la preservació del medi ambient convé aclarir que estem generant hipoclorit, el qual quan es descompongui es tornarà a convertir en sal. Sent per tant un cicle totalment ecològic i respectuós amb la natura. També cal tenir clar que el nivell del sal de les piscines salades és molt inferior al nivell de sal de l’aigua de mar, concretament estem parlant d’una desena part o menys.

La sal emprada és clorur de sodi, és a dir, sal comuna com la que pots tenir en el saler de taula. Un dels avantatges és l’estalvi de diners, tant en el manteniment com en productes químics. En mantenir uns nivells estables, el consum de producte químic es redueix, i en automatitzar el procés estalviem en hores de treball o en personal. Al no manipular el clor directament reduïm els riscos d’accidents, i ens assegurem que la concentració de clor en l’aigua mai serà excessiva.

Adéu a les piscines amb aigua que fa olor de clor, adéu a les irritacions de pell i ulls, adéu als cabells danyats. Les piscines d’aigua salada no tenen inconvenients, potser hi ha qui no gaudeixi del gust a salat, però en ser molt menys salat que l’aigua de mar no hauria de ser un problema. Pel que fa al propietari, ja sigui una petita piscina privada, una piscina de hotel o la d’alguna comunitat de veïns, és cert que el sistema de cloració salina requereix d’un cost d’instal·lació, però és més aviat una inversió ja que a llarg termini aconseguirem una aigua de més qualitat, i reduïm la despesa de productes químics.

Quan es tracta d’una piscina petita podem estalviar diners a llarg termini, i quan es tracta d’una piscina gran d’un hotel o d’un edifici o d’un centre esportiu podem estalviar molts diners que es podrà invertir en altres millores.