Desinfecció Ultraviolada

Guanya en qualitat i salut

La desinfecció més eficient per aconseguir una aigua de millor qualitat. Amb els nostres equips UV es redueixen les irritacions de la pell, mucoses, cabells i ulls, millorant les condicions del bany.

Es una inversió de seguretat ja que li permet tractar el 100 % de l’aigua de la piscina.
La desinfecció és màxima gràcies a la gran reducció de les cloramines i s’aconsegueix aigua desinfectada sense olors ni irritacions als ulls.

A més de ser un sistema respectuós amb el medi ambient, redueix l’aportació d’aigua nova el que significa un estalvi diari en aigua i en energia de calefacció. Es formen menys subproductes residuals a l’aigua i a l’ambient i permet no haver d’afegir cap tipus de producte químic a l’aigua.

Els sistemes de tractament amb UV amb làmpades de mitjana i baixa pressió es poden utilitzar tant en piscines privades com públiques.

L’ eficiència es màxima gràcies als nostres productes d’alta gama i que compleixen amb tota la normativa sanitària vigent.