Neolysis

Es tracta del sistema de desinfecció amb la tecnologia més avançada de l’mercat amb un tractament foto-electroquímic integral l’aigua amb doble capacitat de tractament i desinfecció, proporcionant els més alts nivells de qualitat d’aigua i ambiental.
La combinació en un únic reactor de la tècnica UV (baixa pressió o mitja pressió) + Electròlisi de baixa salinitat és un nou avanç en el tractament i desinfecció de l’aigua de piscina (residencial i pública) ja que donen doble capacitat de desinfecció a l’sumar les característiques i avantatges més notables de cada un d’aquestes dues tecnologies.
Com funciona:
Amb Radiació UV + clor generat per electròlisi.
Destrucció electroquímica directa de la matèria orgànica present en l’aigua catalitzada per la radiació UV, amb doble capacitat d’eliminació de cloramines (clor combinat)
Eliminació fotoquímica produïda per la radiació UVC generada per la llum situada a l’interior de el sistema.
Reducció electroquímica de les mateixes sobre els elèctrodes encarregats de l’procés d’electròlisi.
Desapareixen els rentats de filtre amb l’objectiu únic de reduir (diluir) la concentració de cloramines en l’aigua.
És una tecnologia sostenible pels estalvis d’aigua i energia derivats del seu ús.
Tractament integral a l’posseir capacitat oxidativa amb efecte residual, complint amb la normativa existent.
És un sistema 100% compatible amb els sistemes de tractament i control habituals.
Instal·lació fàcil i senzilla.